• Regulamin sklepu

 1. Wstęp/Postanowienia ogólne

Właścicielem firmy jest:

Luke Łukasz Chabelski
ul. Paderewskiego 9 lok.63 93-530 Łódź
NIP: 7292642400 REGON: 380287748

 

 1. Definicje

Instalacja sanitarna - zespół instalacji budowlanych wewnątrz i na zewnątrz budynku, w zakresie takich mediów jak: woda, powietrze i gaz.

W skład instalacji sanitarnych wchodzą:

 • instalacja wodna (wody zimnej, wody ciepłej, wody cyrkulacyjnej)
 • instalacja kanalizacji (sanitarnej, deszczowej, technologicznej)
 • instalacja przeciwpożarowa (tryskaczowa, hydrantowa)
 • instalacja grzewcza
 • instalacja chłodnicza (lub inaczej ziębnicza)
 • instalacja freonowa
 • instalacja wentylacji (wentylacji mechanicznej, wentylacji grawitacyjnej, aeracji)
 • instalacja wentylacji pożarowej (oddymiania, nawiewu pożarowego)
 • instalacja klimatyzacji
 • instalacja gazowa
 • instalacja olejowa
 • instalacja sprężonego powietrza
 • instalacja spalinowa

Świadectwo charakterystyki energetycznej to dokument, który określa wielkość zapotrzebowania na energię niezbędną do zaspokojenia potrzeb energetycznych związanych z użytkowaniem budynku lub części budynku, czyli energii na potrzeby ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia, a w przypadku budynków niemieszkalnych również oświetlenia. Obowiązek posiadania w określonych sytuacjach świadectwa charakterystyki energetycznej budynku lub części budynku wynika z prawa europejskiego. Celem wprowadzenia obowiązku sporządzania świadectw jest promowanie budownictwa efektywnego energetycznie i zwiększanie świadomości społecznej w zakresie możliwości uzyskania oszczędności energii w budynkach. Dzięki informacjom zawartym w świadectwie właściciel, najemca lub użytkownik budynku może określić orientacyjne roczne zapotrzebowanie na energię, a tym samym koszt utrzymania związany ze zużyciem energii. Zasady sporządzania i przekazywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków zostały określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków.

 

 1. Opis sprzedawanych produktów lub świadczonych usług
 • W sklepie sprzedawane są usługi dotyczące budynków.
 1. Zasady korzystania ze sklepu internetowego
 • Ze sklepu korzystamy drogą elektroniczną.
 1. Informacja o metodach płatności w sklepie internetowym
 • Płatności dokonuje się drogą elektroniczną.
 • Paragaony / faktury przekazywane są w formie elektronicznej lub papierowej.
 1. Informacje o kosztach i sposobach dostawy towaru w sklepie internetowym
 • Towary dostarczane są drogą pocztową lub elektroniczną w zależności od wybranej opcji zakupu.
 • Koszty dostawy towaru przedstawione są momencie dokonywania zamówienia.
 1. Polityka zwrotów / reklamacji w sklepie internetowym
 • Zgodnie z obowiązujaymi przepisami.

 

 1. Regulacje o ochronie danych osobowych (RODO)

Firma Luke Łukasz Chabelski przetwarza dane tylko w celu wykonywania usługi.

 

 1. Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz przepisy Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 18 lipca 2002 roku (Dz. U. 2001 Nr 144 poz. 1204) przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 

 1. Polityka prywatności (polityka cookies)

Strona korzysta z plików cookies zgodnie z Polityką Prywatności w celu realizacji usług. Korzystanie z witryny oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.